Algemene voorwaarden
Bizzare
Rechtstraat 44
6221 EK Maastricht
tel: +31- (0)43 - 3233232
email: [email protected]
KvK Nummer: 146 340 32
BTW Nummer: NL804581915B01
 • Toepasselijkheid Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Bizzare worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de Bizzare-website. Via een email krijgt de klant direct na de bestelling een orderbevestiging. Als de klant in deze orderbevestiging een verkeerd besteld product ziet moet hij direct kontakt met Bizzare opnemen zodat de bestelling nog aangepast kan worden. Doet de klant dit niet, dan komen fouten en vergissingen geheel voor risico van de klant.
 • Goederen blijven volledige eigendom van Bizzare totdat het totale verschuldigde bedrag met betrekking tot de geleverde goederen voldaan is aan Bizzare
 • Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de besteldatum. Indien wij na deze termijn de betaling niet ontvangen hebben beschouwen wij de bestelling als niet gedaan
 • Verzending van bestelde goederen geschiedt normaal binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Als bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden. Bizzare zal er dan alles aan doen om de artikelen die niet in voorraad zijn binnen 21 werkdagen te versturen. De levertijden door Bizzare opgegeven zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Indien artikelen niet op voorraad zijn neemt Bizzare kontakt op met de klant.
 • Ruiling geschiedt alleen als de door de klant ontvangen goederen, binnen 30 dagen na levering, retour gestuurd zijn. Tevens moeten de goederen in perfecte staat en ongebruikt zijn. Mocht de klant hier niet aan voldoen, dan behoeft Bizzare geen ruiling toe te staan. Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.
 • Creditering aan de klant geschiedt alleen als de door de klant ontvangen goederen binnen 30 dagen na levering retour gestuurd zijn. evens moeten de goederen in perfecte staat en ongebruikt zijn. Mocht de klant hier niet aan voldoen, dan behoeft Bizzare geen creditering toe te staan.
 • De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Bizzare
 • Extra verzendkosten in verband met creditering, ruiling, komen altijd voor rekening van de klant
 • Zijn er aantoonbare productiefouten aan een artikel of hebben wij u iets verkeerds toegezonden neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen contact met ons op. Na ontvangst van de artikelen dus altijd even controleren. Omdat veel van onze produkten handwerk kunnen kleine kleur en of model wijjzigingen voorkomen.
 • Er kan niet geruild worden als een artikel speciaal voor de klant op maat gemaakt is of aangepast is (bijvoorbeeld een broek die korter gemaakt is).
 • Mocht om bepaalde redenen Bizzare niet in staat zijn een item te leveren, zal Bizzare ten alle tijden het betaalde bedrag voor het betreffende item direct terug betaalbaar stellen aan de klant.
 • Crediteringen / terugbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats (maar uiterlijk binnen 5 werkdagen).
 • Bizzare is niet aansprakelijk voor lichaamlijk letsel of ander letsel die door geleverde goederen bij een persoon, ding of dier aangericht worden of kunnen worden.
 • Bizzare behoudt zicht ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op website (www.bizzare.nl) zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Klanten kunnen zich geen rechten ontlenen aan prijsstelling in door Bizzare uitgebrachte website www.bizzare.nl
 • Bizzare behoudt zich ten alle tijden het recht om een bestelling en bijbehorende levering of klant te negeren, zonder daarvoor een motief of aanwijsbare redenen te overleggen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bizzare dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Bestelling.
 • Indien een bestelling in meerdere zendingen verstuurd wordt, zal de klant hiervoor geen extra verzendkosten betalen. Bizzare zal bijna altijd een bestelling versturen zodra alle artikelen in 1 keer tezamen verstuurd kunnen worden.
 • Foto's en afbeeldingen op de website www.bizzare.nl van zijn eigendom van Bizzare. Het kopiļæ½ren en of nadrukken hiervan is ten strengste verboden en strafbaar. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaats vinden.
 • Je persoonlijke gegevens worden bewaard en worden niet beschikbaar/verkoopbaar gesteld voor derden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling.